Alternativă educațională la Hunedoara

În condițiile în care societatea românească evoluează surprinzător, cu avalanșe de informații și multiple schimbări, mai ales în structurile educaționale, s-a dovedit necesară intervenția prin metode de educare alternative, care să ofere ceea ce școala reușește în mai mică măsură.

Recâștigarea încrederii

Din această perspectivă, unul din proiectele cu mare impact pozitiv asupra tinerilor din Hunedoara este cel de înființare a unui „Centru Interactiv pentru Educaţie Nonformală şi Voluntariat”. Dincolo de denumirea care poate naște întrebări asupra a ceea ce implică această formă de educație a tinerilor, trebuie înțeles faptul că este vorba, în fapt, de o iniţiativă inovatoare prin promovarea metodelor de educaţie nonformală şi a activităţilor de voluntariat ce antrenează copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc. Așadar, prin realizarea acestui proiect se ating două ținte fundamentale: o alternativă educațională atrăgătoare, deschisă, dar și o șansă extraordinară pentru copiii și tinerii care au nevoie de sprijinul societății pentru a spera la o viață decentă, cu șanse egale.

Mult mai aproape de interiorul acestei inițiative generoase, este vorba despre un efort specializat, prin care animatori socio-educativi, specialişti şi experţi pe problematica rromilor îi educă pe aceştia în adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi responsabil.

 

Grădina Zoologică, teren de exprimare

Centrul îşi derulează activitatea în municipiul Hunedoara, într-un spaţiu stimulativ şi creativ, folosind Grădina Zoologică ca teren de exprimare. Demersul formează agenţi de schimbare, susţine dezvoltarea durabilă, accesează motivaţia internă, pune în valoare individualitatea în contextul diversităţii. Rezultatele conduc către armonizarea relaţiilor umane fără deosebire de sex, etnie, religie sau apartenenţă.

În cele 14 luni de activitate le este predată tinerilor alternativa prin care ei înşişi produc rezultate pozitive prin acţiuni responsabile în mod independent. Proprietatea este astfel transferată către comunitate, ceea ce face ca demersul să fie durabil şi sustenabil. „Preocuparea municipalității din Hunedoara pentru copii și tineri implică, cum bine se știe, nu numai crearea de condiții cât mai bune, moderne, în unitățile școlare sau deschiderea unor spații dedicate pentru agrement, cultură, sport. Înseamnă și identificarea copiilor și tinerilor care au nevoie de un sprijin suplimentar, calificat, cu metode de integrare eficiente, moderne. Or, tocmai asta s-a urmărit prin implementarea acestui proiect al unui „Centrul Interactiv pentru Educaţie Nonformală şi Voluntariat” în Hunedoara, un proiect care dă roade, pentru că activitățile specifice sunt tratate cu seriozitate și este bine înțeleasă miza lucrului cu copiii și tinerii. Este o adevărată inițiativă de viitor”, a declarat Viorel Arion, primarul municipiului Hunedoara.

 

Structura proiectului

Din punct de vedere tehnic și organizatoric, proiectul este, în fapt, un parteneriat între Primăria Municipiului Hunedoara și Asociația „En-Hacore”. Proiectul „Centrului Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat Hunedoara” este finanțat cu sprijinul financiar al programului RO10 CORAI, program finanțat de granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea efectelor situațiilor de risc în care se află copiii și tinerii până la 26 de ani prin dezvoltarea unei inițiative ce susține prevenirea abandonului școlar, reducerea inegalităților, a excluziunii sociale și diversificarea metodelor de educație, complementare celor formale, cu scopul formării unui stil de viață.

Beneficiarii sunt copiii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 6 și 26 de ani din municipiul Hunedoara.