Proiect CIPENV

Proiectul “Centrul Interactiv Pentru Educaţie Nonformală şi Voluntariat” Hunedoara este o iniţiativă inovatoare prin promovarea metodelor de educaţie nonformală şi a activităţilor de voluntariat ce antrenează copiii şi tinerii aflaţi în situaţii de risc.

Animatori socio-educativi, specialişti şi experţi pe problematica rromilor îi educă pe aceştia în adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi responsabil. Centrul îşi derulează activitatea în Municipiul Hunedoara, într-un spaţiu stimulativ şi creativ, folosind Grădina Zoologică ca teren de exprimare. Demersul formează agenţi de schimbare, susţine dezvoltarea durabilă, accesează motivaţia internă, pune în valoare individualitatea în contextul diversităţii. Rezultatele conduc către armonizarea relaţiilor umane fără deosebire de sex, etnie, religie sau apartenenţă.

În cele 14 luni de activitate le predăm oamenilor alternativa prin care ei înşişi produc rezultate pozitive prin acţiuni responsabile în mod independent. Proprietatea este astfel transferată către comunitate, ceea ce face ca demersul să fie durabil şi sustenabil.

 

 

Hunedoara Interactive Center for Nonformal Education and Volunteering
The center is an innovative initiative due to its promotion of nonformal and volunteering educational methods engaging target groups such as children and youth at risk.

Socio-educational animators, Roma situation experts and specialists will provide educational activities to the target groups in order for them to adopt a healthy and responsible lifestyle. The center delivers its activities in Hunedoara, in a creative and incentive space using The Town’s Zoo as space for ones to express themselves. This endeavor will generate and develop change agents, will encourage sustainable development, will access the beneficiaries’ internal motivation and will highlight individualities and personalities within a context of diversity.

The results aim at harmonizing human relationships where issues such as sex, ethnicity, religion or affiliation differences do not exist. During the 14 months of activities we are going to offer alternatives through which people themselves will generate positive results arising from responsible actions.