Rezultate atinse

In urma implementarii proiectului “Centrul interactiv pentru educatie nonformala si voluntariat Hunedoara” au fost atinsi urmatorii indicatori:

 

Indicator Valoare planificata prin proiect Valoare realizata Procent de realizare a indicatorului
Nr. de copii beneficiari directi ai proiectului 154 154 100%
– din care nr. de copii romi 108 116 107%
– din care nr. de fete 77 86 111%
Nr. de tineri beneficiari directi ai proiectului 50 50 100%
– din care nr. de tineri romi 35 35 100%
– din care nr. de fete 25 26 104%
Nr. de facilitati adecvate (cladiri) amenajate in vederea furnizarii de servicii pentru grupuri vulnerabile de copii si tineri 1 1 100%
Nr. de masuri care se adreseaza nevoilor grupurilor vulnerabile  de copii si tineri care se confrunta cu riscuri specifice (masuri ce vizeaza accesul la educatie nonformala, masuri ce vizeaza incluziunea sociala) 2 2 100%
Nr. de parinti/tutori ai unor copii sau tineri apartinand grupurilor vulnerabile lipsiti de sprijin adecvat, care beneficiaza de servicii de suport 50 50 100%
– din care nr. de parinti/tutori romi   44  
– din care nr. de femei   27  
Nr. de specialisti/angajati ce presteaza servicii copiilor si tinerilor apartinand diferitelor grupuri vulnerabile care au dobandit noi cunostinte si abilitati specifice 20 30 150%
Formare profesionala 20 23 115%
Informare comunitate 25 lideri 27 lideri 108%
Activitati integrate 3 3 100%